Likučių išpardavimas "du už vieno kainą"

Pažymėtiems vyriškiems marškinėliams